Regulamin sklepu

Opublikowano:

Regulamin sklepu internetowego Fischer sp. z o.o.


Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.efischer.pl jest prowadzony przez Fischer sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, kod pocztowy 41 - 907, ul. Zabrzańska 7E, wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321555, Kapitał zakładowy – 1.500.000 zł, Nr NIP 626-293-72-60 REGON 241092691

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej Sklepu www.eFischer.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, chyba, że opis produktu stanowi inaczej.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa kupujący, z zastrzeżeniem pkt. 8 regulaminu.

4. Sklep internetowy gwarantuje bezpłatną dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej przy zamówieniach powyżej 500 złotych brutto.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.

Zamówienie

1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu www.efischer.pl

2. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.

5. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:

a) w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system payu.pl zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie payu.pl. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.

b) w przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po uaktywnieniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.

6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu anulowania zamówienia lub jego częściowej realizacji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia

7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

8. Zamówienie może zostać usunięte przez obsługę sklepu internetowego w następujących przypadkach:

a) w przypadku wybrania opcji przedpłaty - brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,

b) w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego - nieodebranie towaru w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,

c) brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia,

d) w przypadku zamówień jeszcze nie wysłanych - wyraźna pisemna (mailowa) prośba Klienta.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 12-tej realizowane będą w ciągu 48 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej.

2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 12-tej; w sobotę, niedzielę oraz  święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym (z zastrzeżeniem pkt. 20).

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

4. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura VAT każdorazowo dołączana przez Sprzedawcę do przesyłki. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.efischer.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

Dostawa

1. Zamówione towary wysyłane są ubezpieczoną paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie zawierające adres odbioru znajdujący się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizowane.

3. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).

Formy płatności

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują wyłącznie płatność za pobraniem oraz przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Systemu payu.pl lub płatności kartą za pośrednictwem Systemu payu.pl.

2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna zawierać numer zamówienia internetowego w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi. 

3. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia: 

za pośrednictwem banku:

~ przelew bankowy - przedpłata na konto sklepu internetowego

za pośrednictwem serwisu payu.pl:

~ szybki przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą

za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost:

~ gotówka przy odbiorze - pobranie

osobiście:

~ gotówka

~ karta płatnicza

4. Dokonywanie płatności przez Kupującego w Sklepie za pośrednictwem Systemu payu.pl podlega określonym poniżej zasadom:

a) Płatności za pośrednictwem Systemu payu.pl może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

b) Serwis Fischer sp. z o.o. udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu payu.pl (do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego) za pośrednictwem Systemu payu.pl.

c) Kupujący w Sklepie, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu payu.pl będącego bankiem.

d) W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

e) W przypadku przedpłaty na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Płatnosci.pl lub płatności kartą za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Platnosci.pl.

f) W przypadku płatności za pobraniem Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po aktywacji zamówienia poprzez link aktywacyjny otrzymany e-mailem. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem.

Opłata za przesyłkę

5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej , a  koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) koszty transportu w przypadku płatności przelewem wynoszą : przesyłka firmą kurierską Inpost 20,00 zł brutto

                                                                                               przesyłka Pocztą Polską  15,00 zł brutto

                                                                                               przesyłka paczkomat Inpost 12,00 zł brutto
b) koszty transportu w przypadku płatności za pobraniem wynoszą : przesyłka firmą kurierską Inpost 25,00 zł brutto

                                                                                                                          

6. Przy zakupie na łączną sumę 500 zł koszty transportu ponosi sklep.

Odstąpienie od umowy

7. Kupujący ma prawo w terminie 10 dni od daty wydania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na stronach www.efischer.pl będącego oświadczeniem o odstąpieniu.

8. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem.

10. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Sklep.

11. W przypadku zwrotu towaru, Kupującemu jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia.

12. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

13. Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży skutkuje brakiem możliwości uznania reklamacji za uzasadnioną.

14. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

15. Pieniądze zostaną przekazane, chyba że strony uzgodnią inaczej:

a) w przypadku płatności za zamówienie za pomocą Systemu Platności.pl - na kartę płatniczą lub konto bankowe wykorzystane w systemie podczas płatności

b) w przypadku płatności przy odbiorze – na konto bankowe podane przez Kupującego w formularzu zwrotu/reklamacji.

16. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku (faktury), uszkodzony, noszący ślady używania) zostanie odesłany na koszt klienta.

17. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/wym ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.

5. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem.

6. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:

w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany na nowy.

jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy kupujący nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

Ochrona prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby www..Fischer.pl do celów marketingowych i ewidencyjnych.

2. Wszelkie prawa do zdjęć są własnością firmy Fischer sp. z o.o. Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody Fischer sp. z o.o. oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 lutego 1994 r.: o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

3. Sklep internetowy www.efischer.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania do Kupujących e-maili o charakterze informacji handlowej. Dz.U.94 Nr24 poz.83,sprost.:Dz.U.94 Nr43 poz.170, po uzyskaniu zgody Kupującego.

Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.Fischer sp. z o.o..pl. Zamówienia złożone przed wejście w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Fischer sp. z o.o. a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 

 

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe